ඔක්තෝබර් 21, 2019 සඳුදා
gigabit_switch
යතුරු පුවරු හිමිකම්
SSD

SSD

SSD යනු පිළිවෙලින් ඝණ ප්රාමාණික තැටියක් හෝ ඝණ තැටියක තැටියක් වේ. SSD යනු පරිගණක RAM වලට සමාන දත්ත ගබඩා කර ප්රවේශ වීමට ඉඩ සලසවන ධාවකයක්.
රවුටරය

router

Routers දෘඩාංග හෝ මෘදුකාංග විය හැකි අතර ජාලයක විවිධ ජාල අතර ජාල ජාල පැකේජ බෙදා හැරීමට භාවිතා කරනු ලැබේ. වඩාත් ජනප්රිය රවුටර සමහර විට ...
බෙවරේන්

Barebone

ඔබට ඔබේ පරිගණකය සකස් කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබට barebone අවශ්ය වේ. පරිගණකය කුමක් දැයි කලින් සලකා බැලීම වැදගත්ය.
රසික රූපයක් සහිත රතු චිත්රක කාඩ්පත

චිත්රක කාඩ්පත්

ග්රැෆික් කාඩ්පත් ඉහළ අවසන් - සම්පූර්ණ බලය ඉදිරියට ගෙනයන්න ඔබ උසස් චිත්රක සැකසුම් සමඟ සෙල්ලම් කිරීමට කැමතිද? ඉන්පසුව ඔබ උසස් අවසානයි ග්රැෆික් කාඩ්පත් තැබිය යුතුය. ...
6 දෘඪ තැටි සමඟ NAS සේවාදායකය

NAS සේවාදායකය

අද අපි ජීවත් වන්නේ ඩිජිටල් ලෝකයකයි. අන්තර්ජාලය ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඡායාරූප, ලේඛන, ඉන්වොයිසි සහ සහතික පත් දැන් ඩිජිටල් ...