අගෝස්තු 18, 2019 ඉරිදා
පිරිසිදු

Staubsaugerroboter

වැකියුම් ක්ලීනර් රොබෝවරුන් අමනාපය වියළීම අතිරික්තව කළ යුතුය. නමුත් එම උපකරණ ඇත්තටම එම පොරොන්දුව ඉටු කර ගත හැකිද? මෙම ප්රශ්නය බොහෝ උනන්දුවක් දක්වන ...
amazon_wischroboter

රෙදි සෝදන රොබෝවරු

මැජික් හරහා පවිත්ර බිම් පිරිසිදු කිරීම - රොබෝවරු මිරිකා ගැනීමෙන් පිරිසිදු කිරීමේ වෙළෙඳපොළ තුළ ගෘහ භාණ්ඩ රොබෝවරුන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ සොයාගෙන ඇත. මේ අතර, ඇඹරුම් රොබෝවරු පමණක් නොව, ...
කළු කෝපි යන්ත්රය

කෝපි මැෂින්

නිවැරදි කෝපි බෝංචි - රසයෙන් යුක්තයි. ඔබ තීරණය කරන්නේ කෝපි යන්ත්රය කුමන කෝපි යන්ත්රයක් හෝ ඔබ කුමන යන්ත්රයක් සමඟද ...