ඔක්තෝබර් 21, 2019 සඳුදා

සතුට

සතුට

ඔවුන් සාර්ථක දවසක කූටප්රාප්තිය හෝ අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට විශේෂිත මොහොතක් ලබා දෙනවා: උත්තේජක. හැමෝම ඒ සමග වෙනත් යමක් සම්බන්ධ කරයි. උදාහරණයක් ලෙස වයින් වීදුරුවක්, චොකලට් හෝ කෝපි බාර් එකක්.